Kamica nerkowa - przyczyny powstania, objawy, sposoby leczenia

Kamica nerkowa to choroba polegająca na powstawaniu nierozpuszczalnych złogów, potocznie zwanych kamieniami, w drogach moczowych. Złogi mogą być zbudowane z różnych związków chemicznych i zazwyczaj powodują silne dolegliwości bólowe.

Proces wytrącania się złogów w drogach moczowych jest najczęściej wynikiem nałożenia się szeregu czynników. Najważniejszym jest koncentracja w moczu składnika, który występuje w nim w warunkach zdrowia lub pojawia się jako skutek schorzeń lub zdarzeń patologicznych.
Powstawanie i powiększanie się złogów przyspiesza niekorzystny odczyn moczu (zbyt kwaśny lub zasadowy). Dodatkowo na formowanie się złogów mają istotny wpływ: zastój i/lub zakażenie moczu, niedobór w moczu substancji przeciwdziałających kamicy oraz występowanie w moczu organicznych jąder krystalizacji